______________________________________________________________________________

Våra tjänster


Vi kan erbjuda Dig och Ditt företag:

- Ekonomisk och strategisk rådgivning
- Löpande bokföring och kontering
- Reskontrahantering
- Fakturering & Betalningsservice
- Lönehantering
- Bolagsbildningar
- Bokslut & Årsredovisningar
- Deklarationer
- Skatterådgivning
- Administrativa datatjänster
- Skrivtjänster (inkl. viss översättning)
- Text- och bildhantering


Ovanstående punkter kan även erbjudas på konsultbasis. Vi skräddarsyr självklart våra tjänster utifrån Dina behov och önskemål, så KONTAKTA OSS gärna med Dina frågor!


________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________